Te laat

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) trekt ten strijde. Een eigen reserveringsplatform voor restaurants, het plan voor een eigen bezorgdienst en een lobby tegen de macht van boekingswebsites. De initiatieven vallen te prijzen, maar ik betwijfel of de marktleiders staan te bibberen. Partijen als Iens, Thuisbezorgd en Booking zijn gevestigde merken met een marketingbudget waar KHN bij lange na niet aan kan tippen. Hoe ga je de concurrentie aan met zulke partijen in een fase waarin ze de markt al domineren? Het is wat dat betreft jammer dat initiatieven zoals deze nu pas serieus worden ontplooid, terwijl er jaren geleden al hele duidelijke signalen waren hoe de markt zou veranderen.

Ik denk dat de enige kans van slagen voor de nieuwe platformen van KHN, is dat alle horecazaken er collectief achter gaan staan en ze als hun hoofdkanalen op het gebied van distributie en marketing gaan gebruiken. Hiermee dwing je de consument om van platform te switchen. Maar als ondernemer moet je nu haast wel gek of naïef zijn om kanalen te sluiten die soms zelfs meer dan de helft van de omzet genereren.

Het lijkt mij daarom beter om als branche het geld en de tijd te steken in de toekomst in plaats van het verleden. Wat zijn de mogelijke problemen en uitdagingen waar we over 10 jaar op terugkijken en van denken: hadden we dit als branche maar eerder opgepakt. Welke strijd kunnen we nu nog wel winnen met eigen initiatieven?

Voor hotels vinden er bijvoorbeeld grote veranderingen plaats op het gebied van connectiviteit en integratie van systemen. Het traditionele PMS-systeem kan echt niet langer mee en het feit dat veel systemen binnen een hotel als losse silo’s opereren, is ook ouderwets. Het integreren en communiceren van alle data en het automatiseren van processen zijn ontwikkelingen die straks de standaard zijn. En er zijn al enkele commerciële partijen die met deze insteek de markt succesvol bewerken, maar ze hebben nog lang niet de marktpositie van een Booking of Thuisbezorgd. Een kans voor de branche?

Of wat te denken van de aanpak van een (helaas al te urgent) probleem voor de gehele branche: het tekort aan personeel. Waarom dan niet het geld investeren in een goed uitgewerkte en wijdverspreide branding- en marketingcampagne om jongeren enthousiast te maken voor een carrière in de horeca? Dan beschikt de branche over een paar jaar over vele nieuwe werknemers die staan te popelen om fulltime aan de slag te gaan.

Als horecafanaat hoop ik echt dat de initiatieven van KHN slagen, maar als neutrale consument zou ik op dit moment geen idee hebben wat ik zou moeten met ‘weer’ een nieuw platform.