Foto 123RF.com

Opgewaaid stof

Eerder dit jaar deed tv-programma Rambam veel stof opwaaien. De desbetreffende uitzending ging over het onderbetalen van een schoonmaakmedewerker in de hotellerie. Het kwam erop neer dat een schoonmaker 6 uur de tijd kreeg om 25 hotelkamers schoon te maken. De praktijk leerde dat de medewerker, ingehuurd door het programma, er 8 uur mee bezig was. Conclusie: een uurloon van 6,79 euro. Dat was, afhankelijk van de leeftijd, ruim onder het minimumloon. Een dag na de uitzending werden Kamervragen gesteld door CDA, D66 en PvdA; ze eisten opheldering van het kabinet. Het leek een simpele rekensom: er zou sprake zijn van arbeidsmarktfraude, een zeer ernstige situatie.

Toch is het niet eenvoudig om op basis van bovenstaande gegevens conclusies te trekken. In de schoonmaaksector zijn veel discussies gaande over hoeveel tijd er beschikbaar is om een ruimte te reinigen. In de traditionele contracten gaat het om verschillende type ruimtes (bijvoorbeeld sanitaire en publieke) met daarin verschillende elementen. Op basis van de verschillende frequenties waarin de ruimtes worden schoongemaakt, wordt een calculatie opgeleverd waaruit blijkt hoeveel beschikbare tijd er per ruimte is.

Daarnaast kan er sprake zijn van resultaatgerichte contracten. De basis van deze overeenkomsten wordt uitgevraagd door de opdrachtgevers zoals hotelketens. Vervolgens schrijven de schoonmaakbedrijven hier op in. Kortom: een gezamenlijke verantwoordelijkheid waarvan de basis moet zijn dat het contract voor iedere partij gezond is. Zowel voor het schoonmaakbedrijf, de -medewerkers en de opdrachtgevers.

Een goed bed, een goede douche en een schoon bed zijn sinds jaren de 3 belangrijkste argumenten voor de gast om voor een hotel(keten) te kiezen. Dit zijn need-to-haves. Het kan daarom niet zo zijn dat een schone kamer een sluitpost is in de bedrijfsvoering. Als dit het geval is, komt er een moment dat een gast vanwege een tegenvallende basisvoorwaarde niet meer terugkomt. De gevolgen daarvan zullen snel duidelijk worden. Een advies aan het management van een hotelketen: put your money where your mouth is.

Het kabinet zou ik tot slot willen adviseren om bij het ophelderen van de vragen de(ze) gegevens goed te aanschouwen en op een juiste manier te interpreteren. Een gezond contract is immers de basis voor een succesvolle samenwerking tussen een schoonmaakbedrijf en een hotelketen, en dat creëert tevreden gasten die graag terugkomen.