Onderwijs: een taak van ons allemaal

Tekst: Clemens Schalkwijk

Het horeca-onderwijs in Nederland wordt nogal eens kritisch besproken. Heel vaak wordt met de vinger gewezen naar de opleidingsinstituten. Ook de inzet van leerlingen is een veel besproken onderwerp. Is het dan altijd de schuld van een ander? Nee, dat geloof ik niet. We moeten het met z'n allen doen. Iedereen moet z'n steentje bijdragen en tijd investeren in het onderwijs voor ons mooie vak. Er zijn een aantal betrokkenen bij het opleiden van leerlingen.

Op school worden de toppers van de toekomst klaar gestoomd om hun eerste stappen in het bedrijfsleven te zetten. Belangrijk hierbij is dat ze goed worden voorbereid op wat er komen gaat. De eerste basiskennis die nodig is om aan de slag te kunnen in een horecabedrijf. Ook de verwachte mentaliteit is belangrijk om aan leerlingen mee te geven. Verder is school natuurlijk van groot belang bij de begeleiding van leerlingen in het leerbedrijf. De leermeester, die belast is met de praktijkbegeleiding van leerlingen en stagiaires, moet hiervoor nauw samenwerken met school om te zorgen dat de praktijk aansluit op de lesstof en, wellicht nog belangrijker, andersom.

Het leerbedrijf is een bedrijf waar de leerling alle kennis en vaardigheden kan leren om het gewenste diploma te kunnen halen. Tijdens de periode dat een leerling aan het werk is wordt deze klaar gestoomd om op eigen benen te kunnen staan iin het vak waar hij/zij voor opgeleid wordt. Om leerbedrijf te kunnen worden gelden een aantal regels waar SBB het toezicht op heeft. Zij kijken naar de kwaliteit van het bedrijf om te kunnen waarborgen dat leerlingen ook echt kunnen leren op deze werkplek. De erkenning geldt voor vier jaar en in deze vier jaar wordt het bedrijf 1 keer, of vaker indien hier aanleiding voor is, beoordeeld alvorens de erkenning verlengd wordt.

Leerbedrijf zijn betekent dus ook niet zomaar iets. De leermeester is de daadwerkelijke begeleider van de leerling(en). De leermeester heeft een cursus gedaan om de leerling goed te kunnen begeleiden en heeft deze afgerond met een examen. Ook is het belangrijk dat de leermeester op de hoogte blijft van de nieuwste trends en vaardigheden binnen het vakgebied om de leerling telkens de juiste tools te kunnen bieden. Om leermeester te kunnen worden moet je aan een aantal eisen voldoen. Zo wordt je geleerd om op een juiste manier je kennis over te dragen aan iemand die nog niet vakbekwaam is op verschillende onderdelen. Van een leermeester wordt geacht dat hij zich bezighoudt met werving en selectie van nieuwe leerlingen, introductie en inwerken nieuwe leerlingen, beoordelen van leerlingen en dat hij zichzelf blijft ontwikkelen.

Dit klinkt allemaal heel erg mooi, maar in de praktijk schieten we op alle vlakken vaak te kort. De handhaving schiet ernstig tekort en leerlingen worden nogsteeds vaak ingezet om gaten te vullen en vervelende klusjes te doen. Het wordt tijd dat we de kwaliteit van het onderwijs, leerbbedrijven, leermmeesters en controlerende instanties eens goed tegen het licht houden. Alleen dan krijgen we de Nederlandse horeca naar een hoger plan.