Niet opleiden kost pas geld

Veel ondernemers zijn hardleers. En ongelovig. Fabeltjes als opleiden doe je voor een ander en het rendement op opleiden is negatief, weerhouden veel ondernemers ervan te investeren in medewerkers, zoals het laten volgen van opleidingen.

Behoort u ook tot de ongelovigen? Of verkeert u in het selecte gezelschap van ondernemers die de link tussen opleiden en rendement al lange tijd geleden hebben ontdekt? Laat ik maar met de rendementskwestie in huis vallen. Enkele jaren geleden was ik nauw betrokken bij een grootschalig onderzoek van het bedrijfschap Horeca en Catering. Hieruit bleek onomstotelijk dat opleiden wel degelijk rendeert. Ondernemers die investeren in hun personeel kennen een hogere omzetgroei en een hoger rendement dan hun collega-ondernemers die dat niet doen. Opleiden loont, punt.

Compleet pakket
Hoe dat werkt? Medewerkers die opleidingen mogen volgen, renderen gewoonweg veel beter. Door de kennis en vaardigheden die ze verwerven, gaat hun arbeidsproductiviteit omhoog. Meer omzet bij hetzelfde aantal uren dus. Ook voelen zij zich serieus genomen door u als werkgever en zijn zij meer betrokken bij uw bedrijf en beter gemotiveerd.

Opleiden is echter geen toverwoord. Volsta dus niet alleen met het kunstje van een ruim opleidingsbudget. Goed personeelsbeleid bestaat verder uit onder meer begeleiding, feedback, werkoverleg, functioneringsgesprekken en bedrijfsuitjes. Ook is het belangrijk de verantwoordelijkheden laag in uw bedrijf te leggen. Zet in op een compleet pakket en u zult zien dat medewerkers minder snel afscheid van u willen nemen.

Kosten nieuw personeel
En dan heeft u de echte winst te pakken. Wanneer ik nu de oproepkrachten en bijbaners buiten beschouwing laat, heeft u enig idee wat het vervangen van een goed gekwalificeerde en goed ingewerkte medewerker u kan kosten? Tot honderdvijftig procent van het jaarsalaris. Ja, u leest het goed, jaarsalaris! Toegegeven, ook ik had moeite met het geloven van deze getallen. Maar het klopt toch echt.

Zo is een medewerker vaak een stuk minder productief in de laatste maanden van zijn dienstverband. Dit kost u omzet of u moet de lagere arbeidsproductiviteit compenseren door meer personeel in te zetten. Daarnaast kost het werven en selecteren van kundig personeel vaak tijd en geld en verliest u in de overbruggingsperiode waarschijnlijk nog meer omzet. Tot slot moet nieuw personeel ingewerkt worden en duurt het vaak enkele maanden, zo niet langer voordat ze net zo productief zijn als die gewaardeerde medewerker van wie u helaas afscheid moest nemen.

Onderscheiden
Ik wil u niet bang maken, maar voor het geval u het nog niet wist: de krapte op de arbeidsmarkt is binnen de horeca nu al vele malen groter dan in andere bedrijfstakken. En dit wordt de komende tijd alleen maar erger. Met aantrekkelijke voorwaarden kunt u zich hier tegen wapenen en u onderscheiden van collega-ondernemers. Meer dan ooit tevoren werkt het aanbieden van een aantrekkelijk arbeidsvoorwaardenpakket met als speerpunt ontwikkelingsmogelijkheden in de vorm van opleidingen en trainingen als unique selling point.

En wat nu als onverhoopt die ene medewerker vertrekt die veel opleidingen op uw kosten gevolgd heeft? Ach, bedenk dan maar dat u waarschijnlijk lang genoeg de vruchten van deze goede en productieve medewerker geplukt heeft. Dan bent u maar een keer die ondernemer die opleidt voor een ander. Ondernemers zijn hardleers, u toch niet?

Reacties zijn welkom op thierry.neufeglise@4ratio.nl.