Marketing verantwoord ondernemen

Ik vraag mij al een tijdje af waar de afkorting MVO voor staat. Mijn hemel, wat een modewoord.

Ik heb het vermoeden dat ik hier te maken heb met de meest voorkomende afkorting van de afgelopen jaren, zeker in het zakelijke en overheidsjargon. Dat is dan nog tot daar aan toe, maar ik plaats vraagtekens bij de inhoud van het begrip.

Of moet ik zeggen: bij de misplaatste manier waarop het begrip wordt ingezet.

Aan MVO 'doen'
Wat betekent het? Ja, MVO staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar of de gebruiker van dit begrip dat ook echt doet? Natuurlijk spreek ik veel ondernemers. Veel van hen geven aan dat ze aan MVO ‘doen’, omdat de omgeving daar om vraagt.

Omdat ze anders niet mee mogen doen in offertetrajecten. Omdat het scoort op verjaardagen. Omdat het ‘hoort’.

Ledlampjes
En als ik dan doorvraag over de inhoud van het MVO van de ondernemer, krijg ik antwoorden als ‘We hebben nieuwe ledlampjes’, ‘We kopen af en toe in bij de biologische boer of bakker’ of ‘We scheiden ons afval’.

Dat is natuurlijk allemaal goed en fantastisch.

Filosofie

Ook spreek ik natuurlijk ondernemers die écht verantwoord bezig zijn; die er een filosofie over hebben en MVO opnemen in hun missie en visie. Toch stel ik dan de vraag ‘Waarom doe je dat dan, MVO?’. En dan krijg ik als antwoord: ‘Dan krijg ik meer handel’.

Marketing

Maar dan gaat het om marketing verantwoord ondernemen! En daar zit ‘m nou net de kneep. Ben je dan eerlijk met je hele ziel en zaligheid bezig of doe je het voor de euro’s? Natuurlijk is het goed om een gezond winstoogmerk te hebben en natuurlijk snap ik dat je een geste naar de omgeving wilt maken.

En ja, ik snap ook dat het veel werk is voordat een bedrijf volledig ‘ge-MVO’t’ is.  

Eigen wil
In mijn eigen praktijk kan ik ook niet alles doen. Braaf zet ik de alombekende ‘printwaarschuwing’ onderaan de door mij verzonden e-mail.  Maar nee, ik rijd nu (nog) geen ‘veertien-procent-btw-auto’. Toch ben ik er wel mee bezig. Bewust, vanuit mijn eigen wil en interesse.

Hoe zit dat bij u? MVO’t u? Vanuit welk oogmerk? Hoeveel tijd besteedt u eraan?  Spreekt u met uw medewerkers / collega’s wel eens over de kansen? De visie?

Oprecht

Ik heb onlangs een training mogen geven bij een cateringbedrijf dat echt aan MVO ging doen. De directie vroeg de medewerkers input voor de strategie,  om voorbeelden van goede doelen die het bedrijf wilde gaan sponsoren, om actief mee te denken aan het optuigen van een oprecht beleid.  

Tja en om dat een-na-laatste woord, daar gaat het om.

Maatschappelijk verantwoord oprecht.

Maarten