Foto Pim Ras

Ingetogen en uitbundig

Een mooi bericht van het CBS: Nederlandse ondernemers zijn positief gestemd over het nieuwe jaar. Ze verwachten een omzetgroei en zijn bereid om meer te investeren. In de horeca zien we dat laatste onder andere terug in het design, een steeds belangrijker wordende belevingsfactor. Soms komt dat tot uitdrukking in een decoratieve stijl die ingetogen en verfijnd is, soms in een ronduit uitbundige stijl. Maar hoe de gekozen aanpak ook is, er is één gemeenschappelijke factor: design in de Nederlandse horeca staat meestal garant voor hoge kwaliteit.

Door: Iris Kranenburg

Zelfs in de koffiebranche is deze stijl anno 2017 zichtbaar. De afgelopen jaren was in die hoek vaak weinig budget. Veel jonge idealisten kozen voor een alternatief interieur met gebruikte stoelen en boomstammen als tafels. Dit creatieve hergebruik neemt nu professionelere vormen aan en dat juichen we zeker toe. Steeds vaker zien we echter koffieondernemers die een designer in de hand nemen, kijk bijvoorbeeld naar bedrijven als Kaafi in Den Haag en 30ML in Utrecht. Andere inspirerende voorbeelden uit de horeca komen in de designspecial van deze Entree veelvuldig aan bod (vanaf pagina 95).

Veel zaken die in dit nummer genoemd worden, maakten kans op een Entree Award 2017. Een kritische vakjury bezocht hiervoor de afgelopen maanden de 55 genomineerde bedrijven. Een intensieve maar mooie procedure, waaruit eens te meer bleek dat we trots mogen zijn op alles wat de Nederlandse horeca te bieden heeft. De avond dat we de awards uitreikten, op 27 november in Theater Amsterdam, was uiteraard fantastisch (pagina 10).

Daarmee én met onze verkiezing Huisbier van het Jaar, waarvan u in januari het verslag kunt lezen, zijn we bijna aan het eind van een bewogen jaar gekomen. Eén dat wellicht de boeken in gaat met gemengde gevoelens. Want ja, het gaat goed in de horeca en de vooruitzichten zijn optimistisch. Maar de groei verschilt nog altijd per regio en deelsector, en veel traditionele zaken blijven het moeilijk hebben (pagina 46). Daarnaast blijft het personeelstekort een groot probleem en is niet iedereen is blij met het bereikte cao-akkoord van KHN en CNV Vakmensen. Laten we dus naast optimistisch ook realistisch blijven.

Dan tot slot, namens het team van Entree: hele drukke, maar ook zeker in de privésfeer goede feestdagen toegewenst!