Het convenant moet blijven

Uit een enquête die de sector Chinees-Indische Bedrijven van Koninklijke Horeca Nederland begin 1999 uitvoerde, bleek dat de Chinees-Indische bedrijven vierduizend man keukenpersoneel tekort komen.

Alex Chang, sectorvoorzitter Chinees-Indische Bedrijven

Naar aanleiding hiervan heeft de sector in 2000 het Chinese Horeca Convenant afgesloten met onder meer het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI). Hiermee werd het voor Chinese restaurants mogelijk koks in China te werven. Tot 2006 maakten nog relatief weinig restaurants gebruik van de mogelijkheden die het convenant biedt. De procedure was namelijk erg ingewikkeld en tijdrovend. Jaarlijks kwamen niet meer dan honderd koks uit China.

Stijging
Sinds de aanpassing van het convenant in 2006 is het aantal koks uit China enorm gestegen. De procedure om in China te werven is namelijk aanzienlijk vereenvoudigd en ook de voorwaarden zijn veel gunstiger geworden. Dat betekent dat op dit moment in Nederland ongeveer achthonderd koks aan het werk zijn die zonder het convenant hier niet naartoe zouden zijn gekomen.

Het convenant helpt niet alleen de Chinese restaurants om het tekort aan koks op te lossen. Ook levert het een bijdrage aan de bestrijding van illegale arbeid. Het resultaat kunnen wij duidelijk terugvinden in de cijfers van de Arbeidsinspectie. Volgens de inspectie werd in 2005 nog bijna de helft van de gecontroleerde Chinese restaurants beboet voor tewerkstelling van illegalen. In 2006 daalde dit percentage naar 35 en hoewel de cijfers van 2007 nog niet officieel zijn, weten we al dat het percentage in 2007 verder naar beneden is gegaan.

Beleidsregel
Het is voor de sector onbegrijpelijk dat juist nu het zo goed gaat met het Chinese convenant, het CWI het wil opzeggen en dit wil omzetten in een zogenoemde beleidsregel. Hoewel het CWI belooft dat de beleidsregel niet ongunstiger uitpakt, is de achterban van de sector wantrouwend. Die vraagt zich dan ook af wat het CWI bezielt om het convenant op te zeggen, terwijl van alle kanten positieve geluiden over het convenant klinken. Bovendien is de sector ook tegen de juridisering van de regels, die het gevolg van de beleidsregel zijn. De sectorleden zijn bereid een petitie bij de minister aan te bieden als daarmee het convenant in stand kan worden gehouden.

Het CWI maakt een notitie die wordt besproken met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ik hoop dat het CWI bij de inventarisatie alsnog beseft dat het convenant een effectief middel is om de personeelsproblemen in de Chinese horeca aan te pakken én om de illegale tewerkstelling te bestrijden.