Helder verhaal

Het gaat goed in de horeca: biologische bedrijven schieten als paddenstoelen uit de grond en het ene unieke concept is nog niet gestart of de volgende hotspot staat alweer op het vuur. Allemaal geïnitieerd door gedreven ondernemers die er een perfect verhaal bij hebben. Dankzij samenspraak met visionaire conceptuele goeroes, hebben ze een heldere missie, een briljante visie en duidelijke kernwaarden geformuleerd. Kortom, het geraamte van hun zaak staat stevig.

Door: Maarten Wessels

Maar wat als je die termen eens goed bestudeert? Vaak stuit je dan op wonderbaarlijk creatief gefriemel met taal, een zee aan containerbegrippen die niemand begrijpt. Iedereen kent ze, maar niemand heeft een idee wat de ondernemer er precies mee bedoelt. “Een huiselijke sfeer waarbij openheid, laagdrempeligheid en service vooropstaan”, bijvoorbeeld. Gefeliciteerd! Maar wat het betekent? Geen idee!

Dan de oorzaak van het probleem. Vaak hebben ondernemers dankzij inspiratietours in Londen, Ibiza, Praag en Berlijn een vlijmscherp beeld in hun hoofd van wat ze willen met hun zaak. Ze weten zelf precies wat ze bedoelen. Ondertussen hebben medewerkers echter geen idee wat zij moeten doen en vertellen om het verhaal goed over te brengen. Dan krijg je dus een leuke, frisse meid aan tafel die goed is in haar werk, maar die ook met haar mond vol tanden staat. Ze heeft geen flauw idee wat ze gasten kan vertellen over de zaak, of wat zij moet doen om 'huiselijk, open en laagdrempelig' over te komen. Een ander voorbeeld: in een onderzoek van JMW Horeca Uitzendbureau staat dat alleen bovengemiddelde gastvrijheid een gast doet terugkomen. U leest het goed: nog meer letterbrij.

Het is dodelijk als medewerkers onzeker zijn over wat er van hen verwacht wordt. Voor een bovengemiddeld gastvrije zaak is het cruciaal dat u medewerkers helpt om deze bovengemiddelde prestatie te leveren. De ondernemer die zijn verhaal dus helder onder woorden brengt en een sterk team creëert, is de winnaar van vandaag.

Dat brengt me bij mijn missie, mijn functie als missionaris … Beste conceptuele denkers en ondernemers: maak het uw team alstublieft makkelijker om uw droom uit te leggen en te verwezenlijken. Hoeveel medewerkers u ook heeft, betrek ze in het uitpluizen van de kernwaarden. Welk gedrag hoort daarbij? En welke concrete voorbeelden kunnen leidinggevenden geven? Laat hen invulling geven aan de termen, met voorbeelden komen en afspraken maken. Laat medewerkers vervolgens oefenen op welke manieren ze gasten kunnen ontvangen en hoe ze uitleg kunnen geven bij de menukaart.

En dan? Belonen. Niet per se met geld, een kleine inspiratietour in eigen stad of dorp doet ook wonderen. Resultaat? Gemotiveerde medewerkers die bovengemiddeld gastvrij zijn én een sterk verhaal hebben. Missie geslaagd!