Producten

Zuivelreuzen akkoord over fusie

De fusieovereenkomst tussen Friesland Foods en Campina is goedgekeurd. De directies, besturen en raden van commissarissen van beide ondernemingen gaan zodoende akkoord met de vorming van FrieslandCampina.

Door de fusie behoort FrieslandCampina tot de wereldwijde zuiveltop, met een jaaromzet van 9,1 miljard, 22.000 medewerkers wereldwijd en ruim 100 productielocaties en verkoopvestigingen. Vanwege het in elkaar schuiven en verschuiven van locaties, vervallen voor 2011 wel minstens vijfhonderd arbeidsplaatsen. De zuivelorganisatie wil daarom een sociaal plan opstellen om medewerkers te begeleiden bij het vinden van een andere baan.

Goedkeuring
De laatste beslissing wordt 7 mei genomen bij de melkveehouders tijdens de algemene vergadering en ledenraad. Daarna moeten de bevoegde mededingingsautoriteiten, waaronder de Europese Commissie, nog hun goedkeuring voor de fusie geven. Naar verwachting is het besluit van de Europese Commissie in het najaar van 2008 bekend.