Producten

Milieuvriendelijke verwarming onderzocht

Koninklijk Horeca Nederland (KHN) vraagt minister Cramer (VROM) onderzoek te verrichten naar (brand)veilige en energie- en milieuvriendelijke varianten van terrasverwarming. KHN-directeur Jeu Claes: "Terrasverwarming wordt bestempeld als onnodige en daarmee ook kostbare energieverspilling. De politiek baseert zich hierbij op onderzoeken naar goedkope, niet-effici?e en voor particulier gebruik bedoelde terrasverwarming. De in de horeca toegepaste professionele en energiezuinige terrasverwarming is in deze onderzoeken niet meegenomen. Hierdoor wordt een onjuist beeld geschetst. Wel worden deze uitkomsten vervolgens eenzijdig op de horeca geprojecteerd. Dat is een verontrustende ontwikkeling.”

KHN reageert hiermee op tendentieuze berichtgeving en de politieke bezwaren bij diverse gemeenten tegen het gebruik van terrasverwarming, waarbij zelfs een verbod wordt overwogen. KHN vraagt de minister in de communicatie richting gemeenten hen erop te wijzen dat een (lokaal) verbod op terrasverwarming vanuit milieuoverwegingen strijdig is met het landelijke Activiteitenbesluit. Dat is namelijk een maatregel, die leidt tot bedrijfsvoeringsbeperking, die niet binnen het Activiteitenbesluit valt.

De brancheorganisatie heeft minister Cramer in een brief gevraagd om een onderzoek uit te laten voeren in samenwerking met KHN, VROM Inspectie en het Energiecentrum midden- en klein bedrijf. Dit onderzoek moet plaatsvinden voorafgaand aan de door minister Cramer aangekondigde communicatie naar gemeenten over het reguleren van gebruik van terrasverwarming.
Terrasverwarming is voor de horeca van wezenlijk belang in relatie tot de broodnodige seizoensverlenging en draagt bij aan het verhogen van de leefbaarheid, sfeer en gezelligheid in zowel stedelijke centra als de kuststreek en buitengebieden. Jeu Claes: ”Daarnaast hebben de terrasfunctie en terrasverwarming ook centraal gestaan in de afspraken die met minister Klink zijn gemaakt rondom de invoering van het rookverbod per 1 juli 2008.”

KHN is voorstander van en pleitbezorger voor het gebruik van veilige, effici?e en milieuvriendelijke terrasverwarming. Claes: “Daar willen we ook graag onze bijdrage aan leveren. Daarom vragen wij de minister om een onderzoek. De resultaten kunnen door ons en het Energiecentrum midden- en kleinbedrijf onder de aandacht worden gebracht bij de horeca in het algemeen en onze 21.000 leden in het bijzonder.”