Producten

KHN positief over gesprekken met brouwers

Eurocommissaris Kroes heeft op 18 april 2007 boetes opgelegd aan drie brouwerijen wegens kartelvorming eind jaren negentig. Dit is voor Koninklijk Horeca Nederland aanleiding geweest om de dialoog te zoeken met de vier grote brouwerijen. Intussen is Koninklijk Horeca Nederland met alle betrokken brouwerijen, op individuele basis, in gesprek. Het doel is om oplossingen te vinden voor structurele problemen in de biermarkt en het afbouwen van de afhankelijkheid van horecaondernemers van brouwerijen.

Inhoudelijk wordt er gesproken over:
Transparante prijsopbouw van pils
Koninklijk Horeca Nederland vindt dat een netto bierprijs uitgangspunt moet zijn en dat ondernemers een keuze moeten hebben welke diensten en/of producten zij daarnaast willen afnemen. Nu zijn al deze kosten in de verkoopprijs verwerkt, ook al maakt een ondernemer daar wel of geen gebruik van.

Rol van financier van de brouwerijen afbouwen
Koninklijk Horeca Nederland wil dat de rol van de brouwer als financier en de rol als leverancier van bier strikt gescheiden wordt. Nu is het zo dat de kosten van financieringen in feite worden versleuteld in de prijzen. Brouwers koppelen aan financiering, bruikleen of borgstelling altijd een bierafname-beding waardoor over prijzen niet meer onderhandeld kan worden. Er wordt gestreefd naar oprichting van een onafhankelijk Horeca Borgstellingfonds waar horecaondernemers kunnen aankloppen voor een borgstelling om (extra) financiering te krijgen.

Uniforme kelderbier- en tapinstallaties
Koninklijk Horeca Nederland wil ? uniforme kelder- en tapbierinstallatie. Op die manier kan de bestaande bierinstallatie in tact blijven als de ondernemer naar een andere brouwer overstapt. Er vindt dan geen kapitaalvernietiging meer plaats.

Bierafnameverplichtingen en Europese Vrijstellingsverordening
Bierafname-bedingen zijn nu mogelijk op basis van een Europese vrijstellingsverordening. In 2010 loopt die af. Koninklijk Horeca Nederland wil met de brouwers tot een gezamenlijke insteek komen bij de aanpassing van die vrijstellings-verordening.

Imagoverbetering van de horeca
Samen met de brouwers trachten we de horeca waar mogelijk positief in beeld te brengen en het horecabezoek te stimuleren.

Het boeken van resultaten in dit proces vergt tijd. De gesprekken met de brouwers verlopen in goede harmonie en er is bereidwilligheid van alle partijen om tot resultaten te komen en de biermarkt gezond te maken.