Personeel

Vraag naar personeel stijgt weer

De vraag naar personeel is in februari weer toegenomen, blijkt uit cijfers van de Monster Employment Index.

Dat is de maandelijkse barometer van de online arbeidsmarkt. De Index steeg met 13 punten naar 201. Deze opleving volgt op de scherpe daling van de Index in januari. In vrijwel alle sectoren steeg de vraag naar personeel, de sectoren horeca & toerisme en overheid & defensie zagen de grootste stijging.
 

“De Index laat zien dat werkgevers nog steeds op grote schaal op zoek zijn naar personeel”, zegt Diana Krieger Managing Director van Monsterboard.nl. “Door de opleving in februari lijkt de Monster Employment Index hersteld van de opvallende daling die we in januari zagen en die voor een groot deel aan seizoenseffect te wijten valt. Met een toegenomen vraag over de gehele breedte biedt dit een positief vooruitzicht voor de Nederlandse arbeidsmarkt.”
Nagenoeg alle sectoren vertoonden een toename in de online vraag naar personeel. Niet alleen herstelden zij van de terugval in januari, vele bereikten ook een nieuw hoogtepunt. Horeca steeg met 42 punten het hardst naar een nieuw record van 250 en herstelde daarmee van de scherpe daling in januari.