Personeel

KHN aanvaardt nieuwe cao horeca

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) stemt in met de nieuw cao voor de horeca. Dat besluit is vandaag in de algemene vergadering van de Ledenraad toegelicht.

Ook vakbonden FNV Horeca en De Unie hebben recentelijk laten weten dat hun achterbannen instemmen met het onderhandelingsakkoord. De reactie van CNV Horeca wordt binnenkort verwacht.

Hoofdlijnen
Eind januari bereikten de onderhandelaars - de FNV, De Unie, de CNV en KHN - een akkoord over een nieuwe cao voor de horeca. De looptijd is van 1 april 2008 tot 1 april 2010. Verdere hoofdlijnen zijn:

* De loonrondes zijn: 3,25 procent per 1 juli 2008, 1,5 procent per 1 juli 2009 (over feitelijke lonen behoudens de werknemers met wettelijk minimumloon) en een eindejaarsuitkering van 1,25 procent per 31 december 2009 (indien het hele kalenderjaar in dienst).
* Prestatiebeloning wordt uitgangspunt bij individuele verhogingen
* Er komt een zogeheten horecatop, waar partijen afspraken voor het oplossen van arbeidsmarktvraagstukken gaan concretiseren.

Afmaken
Nu het onderhandelingsakkoord is aanvaard door werkgevers en werknemers moeten de partijen zo snel mogelijk aan de slag om de volledige tekst voor de nieuwe cao af te maken. De nieuwe cao wordt bij het ministerie van Sociale Zaken voor een algemeen verbindend verklaring voorgedragen.

Meer informatie over de cao staat op www.horeca.org.