Personeel

Achterban FNV akkoord met nieuwe cao

De achterban van FNV Horeca is vandaag akkoord gegaan met de nieuwe cao. Deze is de uitkomst van onderhalingen tussen Koninklijke Horeca Nederland (KHN), de FNV en het CNV.

De afgelopen weken heeft de FNV zijn achterban (zowel leden als niet-leden) geïnformeerd en geraadpleegd. Die gaf op zijn beurt zijn mening met een briefkaart, e-mail of door het invullen van een poll op de website. Dit met als resultaat dat de overgrote meerderheid (tachtig procent) akkoord gaat met de inhoud van de nieuwe horeca cao per 1 april 2008.

Hard nodig
De FNV, de grootste horecavakbond met ruim 22.000 leden, is blij deze nieuwe cao te kunnen ondertekenen voor de 320.000 horecawerknemers. Buiten het feit dat er een nieuwe cao moest komen per 1 april 2008, was voor de FNV een nieuwe cao met betere en socialere arbeidsvoorwaarden ook hard nodig om de problemen in de horeca het hoofd te bieden. De horeca kampt namelijk met zowel een kwaliteits- als personeelstekort (zo'n achttienduizend vacatures).

Goed begin
De bond vindt dat met deze cao een goed begin gemaakt wordt om knelpunten aan te pakken. In november 2007 bleek uit onderzoek van de Stichting Horeca, Recreatie en Catering (SOHRC) in opdracht van FNV Horeca onder vierduizend horecawerknemers dat met name de psychische en fysieke werkdruk binnen de horeca te hoog is door lange werkdagen. De bond pleitte destijds voor meer regelmaat en duidelijke afspraken over de te werken uren zodat de werkdruk een normaal en acceptabel niveau bereikt. Aan deze wens wordt in de nieuwe cao gehoor gegeven.