Leveranciers

Groei hotellerie vlakt af

De Nederlandse hotelmarkt heeft in 2007 een minimale groei van de hotelbezetting gerealiseerd. Uit onderzoek van Horwath HTL blijkt namelijk dat de gemiddelde bezettingsgraad in de Nederlandse drie-, vier- en vijfsterren hotels in 2007 maar met 0,4 procent is gestegen.

De gemiddelde kamerprijs is met een stijging van 4,9 procent wel duidelijk toegenomen.

Uit het onderzoek onder bijna tweehonderd hotels blijkt dat de hotelmarkt stabiliseert op 72,4 procent. Hiermee lijkt een einde gekomen aan de herstelperiode die plaatsvond na de hoteldip in 2003, toen de bezetting was gedaald tot 65,3 procent. Het lijkt er op dat de recordbezettingen van 78,0 procent in 1998 voorlopig niet gehaald gaan worden. Hoewel de hotels in de budgetten voor 2008 een verdere stijging van de bezettingsgraad laten zien, moet er ernstig rekening mee worden gehouden dat de vraag naar hotels onder invloed van de dreigende Amerikaanse recessie op middellange termijn kan afnemen.

Recordhoogte kamerprijzen
Ondanks de bescheiden groei in de gemiddelde kamerbezetting, neemt de gemiddelde kamerprijs wel flink toe. In 2007 werd een gemiddelde kamerprijs gerealiseerd van 113 euro: een stijging van 4,9 procent ten opzichte van 2006. Voor 2008 wordt in de budgetten rekening gehouden met een verdere prijsstijging van 3,9 procent, waardoor de gemiddelde kamerprijs uitkomt op 118 euro. Hiermee zou voor het eerst het record worden verbroken dat in 2002 op 114 euro werd gesteld.

Regio Amsterdam en Schiphol
Voor de hotels in Amsterdam en omstreken geldt dat de bezettingsgraad vrijwel niet meer kan stijgen. Door het gebrek aan hotelkamers ligt de bezettingsgraad al boven de 80 procent, wat betekent dat de hotels voor grote delen van het jaar volgeboekt zijn. De bezettingsgraad vertoont dan ook nauwelijks nog beweging. In 2006 lag de bezetting op 81,2 procent. In 2007 is deze uitgekomen op 81,1 procent en voor 2008 wordt weer uitgegaan van 81,2 procent. Tegelijkertijd blijven de gemiddelde kamerprijzen wel stijgen: van 134 euro in 2006, tot 137 euro in 2007 en – naar verwachting – tot 142 euro in 2008.

Provincies: ruimte voor groei
Buiten de hoofdstedelijke regio lijkt nog wel ruimte te zijn voor groei. De bezettingsgraad is in 2007 in de provincies gestegen van 65,8 procent in 2006 tot 66,4 procent in 2007. Voor 2008 wordt in de budgetten rekening gehouden met een verdere stijging tot 67,7 procent. Ook de gemiddelde kamerprijs ligt in de provincies duidelijk lager dan in de regio Amsterdam en Schiphol, maar neemt naar verwachting wel toe. In 2007 werd een stijging van 7,5 procent gerapporteerd, van 86 euro tot 92 euro. Voor 2008 wordt in de budgetten gerekend op een vergelijkbare stijging, waardoor de gemiddelde kamerprijs in de provincies uit zou komen op 96 euro; een historisch hoogtepunt.