Cao horeca 2022/2023: lonen stijgen en betere balans werk-privé

FNV Horeca, CNV Vakmensen en Koninklijke Horeca Nederland (KHN) hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe cao horeca voor heel 2022 en 2023. De lonen van vakkrachten stijgen per 1 april 2022 en per 1 januari 2023.

Binnen de loonschalen met 3,4 respectievelijk 2%, voor lonen boven het eindloon van de loonschaal met 2 respectievelijk 2% mits die werknemer langer dan 24 maanden in dienst is. De flexibiliteit blijft behouden en daarnaast is er meer aandacht voor de werk-privé balans. Een hele belangrijke en positieve stap in een tijd waarin de horeca branche staat te springen om personeel.

KHN, FNV Horeca en CNV Vakmensen vinden het resultaat goed te verdedigen

De horeca heeft het zwaar door de coronamaatregelen en de krappe arbeidsmarkt. Het is en blijft nodig dat werkgevers en werknemers samen de uitdagingen in de sector aanpakken en investeren in de aantrekkelijkheid en het imago van de branche. De horeca is immers een prachtige branche om in te leren, te werken én te ontwikkelen. Door meer ruimte voor een goede werk-privé balans, straalt de branche goed werkgeverschap uit, iets wat partijen later nog verder willen uitbreiden. In het behaalde cao-resultaat staat echter wat er op dit moment mogelijk en haalbaar is.

Edwin Vlek, bestuurder FNV Horeca, over het behaalde onderhandelingsresultaat: “Afgelopen maanden hebben we constructief en respectvol onderhandeld met de horecawerkgevers in een tijd waarin de horecasector zwaar onder druk staat. Met als behaald resultaat een evenwichtig pakket aan nieuwe en betere arbeidsvoorwaarden waar medewerkers al jaren om vragen om werk en privé beter te kunnen combineren, zoals tijdige werkroosters en goede afspraken over min- en plusuren. Met dit pakket - in combinatie met een realistische en broodnodige loonsverhoging in twee jaar – maken we onze prachtige sector aantrekkelijk om in te werken en stomen we deze klaar voor de toekomst. Ik ben tevreden over het onderhandelingsresultaat, dat we met een positief advies aan onze leden zullen voorleggen.”

Lonen

De voorgestelde loonstijging is marktconform. De lonen van vakkrachten stijgen per 1 april 2022 en per 1 januari 2023. Binnen de loonschalen met 3,4 respectievelijk 2%, voor lonen boven het eindloon van de loonschaal met 2 respectievelijk 2% mits die werknemer langer dan 24 maanden in dienst van de werkgever is. Bovenop de loonstijging wordt per 2023 een vaste periodiek van 2% toegepast als de werknemer een vol kalenderjaar dezelfde functie heeft. Deze periodieken zijn verwerkt in een nieuw loongebouw per 1 januari 2023. Uiteraard mag  de werkgever ook een eigen beoordeling maken met een eigen prestatiebeloning, in plaats van een vaste 2%.

De jeugdlonen voor niet-vakkrachten en leerlingen verbeteren per 1 september 2022 door het toepassen van de cao-jeugdpercentages in plaats van de percentages van het wettelijke minimumloon.

Meer aandacht voor werk en privé balans

Het dienst- en werkrooster moet voortaan ten minste 3 weken van te voren bekend zijn. In dit rooster, dat rekening houdt met een gemiddelde 5-daagsewerkweek, wordt gestreefd naar vaste rustdagen en regelmatig 2 aaneengesloten wekelijkse rustdagen. De werknemer heeft voortaan in ieder geval eenmaal in de twee weken recht op ten minste 2 aaneengesloten rustdagen. Het bestaande recht om een weekend niet ingeroosterd te zijn blijft van toepassing. De tijd voor tijd als compensatie voor het werken op een feestdag moet voortaan  binnen 3 maanden zijn gerealiseerd. Als dat niet kan, volgt 50% toeslag. Voorheen was dit 6 maanden.

Functiewaardering en persoonlijke ontwikkeling

Vakbonden zullen in overleg met KHN, gedurende de looptijd van deze cao, een projectvoorstel doen om de functiewaardering en het bijbehorende loongebouw te evalueren, updaten, vereenvoudigen en van een passend loongebouw te voorzien. De uitvoering geschiedt door de cao-partijen.

Op voorstel van de vakbonden wordt een individuele leerrekening voor een groep werknemers voorbereid per 2023 (sparen voor een opleiding of training naar keuze). De voorwaarden zijn een houdbare afbakening van deelnemers, ook bij seizoenen. Het invoeren ervan en de bibliotheek met leerfaciliteiten vereisen een goede voorbereiding en communicatie. Deze uitvoering moet voor de werkgever verder kostenvrij zijn. Een voor te bereiden implementatieplan moet daar in voorzien.