minder horecabezoek

Helft minder horecabezoek door coronamaatregelen

Er wordt beduidend anders gebruik gemaakt van de horeca dan voor de pandemie. Niet alleen gaan mensen minder vaak naar de horeca, ze geven ook minder geld uit en gaan met een kleiner gezelschap. Het zijn enkele resultaten uit het onderzoek naar het horecagebruik ten tijde van de coronamaatregelen van HTC Advies en MarketResponse.

Minder vaak én lagere rekening

Uit het onderzoek blijkt dat bijna twee derde (63%) van de ondervraagden op dit moment op een andere manier gebruikmaakt van de horeca dan twee jaar geleden, dus voor de pandemie. In de leeftijdsgroep jonger dan 55 jaar wordt dit vaker aangegeven dan onder oudere mensen.
Het andere gebruik van de horeca uit zich vooral in minder vaak gebruik maken van horeca (58%), minder geld uitgeven in de horeca (39%) en minder vaak gebruik maken van horeca in combinatie met andere uitjes (37%). Ook hier zijn verschillen in leeftijden: de leeftijdsgroep ouder dan 34 jaar maakt ten opzichte van de jongere leeftijdsgroep minder vaak gebruik van horeca dan voorheen, terwijl deze jongere leeftijdsgroep juist vaker aangeeft dat zij meer geld uitgeven in de horeca dan voorheen.

Kleiner gezelschap

Spontaan naar een restaurant gaan is er minder bij. Bijna een derde (31%) geeft aan vaker vooraf te reserveren. Daarbij voelen zij zich prettiger als ze met minder mensen gaan. Een kwart geeft aan nu vaker met een kleiner gezelschap te gaan: ‘Heb tot nu toe heel weinig gebruik gemaakt van de horeca. Alleen buiten of op rustige plekken. Niet met een grote groep uit eten geweest.’

Dit gedrag komt overeen met waarnemingen dat vooral horeca in stadscentra en op high traffic locaties het zwaar hebben. Wat eerst een aantrekkelijke locatie voor horeca was, bijvoorbeeld in een winkel- of uitgaansgebied, is tijdens de pandemie juist een lastige locatie gebleken. Dagjesmensen en toeristen blijven weg, uitgaan is nog steeds sterk aan regels onderhevig en er wordt veel minder gebruik gemaakt van het OV.

Minder drukte en buitenlucht

De behoeften in de horeca, denk hierbij aan soort menu, locatie, prijs, service, sfeer, zijn minder beïnvloed door de pandemie dan het gedrag. 43% geeft aan dat hun behoeften veranderd zijn ten opzichte van 63% die aangeeft dat zij op een andere manier gebruik maken van de horeca. Ook hier zijn er leeftijdsverschillen: de leeftijdsgroep jonger dan 55 jaar geeft vaker aan dat hun behoeften veranderd zijn dan de leeftijdsgroep ouder dan 55 jaar. Uit open antwoorden komt vooral naar voren dat mensen het meer ‘gedoe’ vinden, bijvoorbeeld met de QR-code of met het invullen van persoonsgegevens: ‘De vrijheid is er op dit moment een beetje af in de horeca.’

Mensen waarvan de behoefte veranderd is, geven vooral aan dat ze vaker behoefte hebben aan horecagelegenheden waar het minder druk is (40%) en aan horecagelegenheden met zitplaatsen/terras in de buitenlucht (37%). Jongeren hebben hierbij het minst last van de drukte.

Op de hoogte blijven van tips, trends en nieuws? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Stijgende prijzen

Men heeft het idee dat door de pandemie de prijzen zijn gestegen. Een vijfde van de Nederlanders heeft behoefte aan horecagelegenheden met lagere prijzen (19%). ‘Ik zoek nog steeds hetzelfde: lekker eten voor een lage en/of goed prijs. Helaas zijn prijzen tot wel 25% toegenomen. Dat is gewoon eng.’

Ook geeft een vijfde aan vaker behoefte te hebben aan de vertrouwde, bekende horecagelegenheden (20%). Horeca in wijken of kleine dorpen hebben vaak een eigen vaste clientèle. Doordat mensen hier regelmatig komen, is er minder onzekerheid.

Na de pandemie

Bijna de helft van de mensen (48%) verwacht weer gebruik te gaan maken van de horeca zoals voor de pandemie zodra de beperkende maatregelen zijn opgeheven. 12% verwacht zelfs meer gebruik van de horeca te gaan maken. Daarentegen verwacht een kwart (26%) minder gebruik te gaan maken van de horeca dan voor de pandemie. Daarbij is weer onderscheid tussen leeftijdsgroepen te maken: de leeftijdsgroep ouder dan 55 jaar verwacht vaker dan jongere mensen dat ze weer gebruik gaan maken van de horeca zoals voorheen (61%). De leeftijdsgroep 35-54 jaar verwacht vaker dan andere leeftijdsgroepen dat ze minder gebruik gaan maken van de horeca (39%). Een ongeveer even groot deel van deze groep verwacht weer net zoveel gebruik te gaan maken als voorheen (37%). In de leeftijdsgroep jonger dan 34 jaar verwacht 41% weer gebruik te gaan maken van horeca zoals voorheen.

Resultaten uit onderzoek van: HTC Advies en MarketResponse

Op de hoogte blijven van tips, trends en nieuws? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!