Huurprijsvermindering
Advertorial

Huurprijsvermindering vanwege corona, wat is de stand van zaken?

Op dit moment is Nederland grotendeels op slot en uiteraard hebben deze maatregelen grote gevolgen voor de omzet van de horecaondernemer terwijl de vaste lasten, zoals de betaling van huur, gewoon doorlopen. Maar hebben horecaondernemers recht op huurprijsvermindering als er sprake is van omzetverlies als gevolg van de corona-maatregelen? BDO Accountants & Adviseurs bekijkt de stand van zaken omtrent de huurprijsvermindering.

Hoge Raad geeft uitsluitsel over huurprijsvermindering

Vanuit de horecabranche klinken de noodkreten steeds luider nu de deuren van restaurants en bars weer gesloten zijn. Veel kosten lopen door en met alleen take-away en afhaalboxen kunnen veel horecaondernemers niet alle kosten dekken. Een grote kostenpost voor ondernemers is de huur voor het pand.

De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 24 december 2021 eindelijk antwoord gegeven op de vragen rondom huurprijsvermindering in de coronatijd. “Kort weergegeven stelt de Hoge Raad dat als een horecaondernemer zijn bedrijfsruimte door de coronamaatregelen (gedeeltelijk) niet kan exploiteren, dit in beginsel wordt aangemerkt als een onvoorziene omstandigheid mits de huurovereenkomsten gesloten zijn voor 15 maart 2020. De rechter kan in dat geval de huurprijs verminderen voor de duur van het omzetverlies. Bij huurovereenkomsten gesloten na 15 maart 2020 beoordeelt de rechter per geval of sprake is van een onvoorziene omstandigheid”, aldus Eveline Rijken-Rooswinkel van BDO Accountants & Adviseurs.

Meer weten over huurprijsvermindering en de invloed van COVID-19 op de branche? Schrijf je hier in voor het Horeca webinar van 24 januari 2022!

‘Vastelastenmethode’

De omvang van de huurprijsvermindering dient te worden vastgesteld aan de hand van de ‘vastelastenmethode’. Eveline Rijken-Rooswinkel: “Deze rekenmethode komt er kort weergegeven op neer dat het op de huur betrekking hebbende deel van de door de huurder ontvangen Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) wordt afgetrokken van de huurprijs. De procentuele omzetvermindering wordt vervolgens in beginsel gelijk over huurder en verhuurder verdeeld. Deze verdeling kan onder omstandigheden anders zijn dan 50/50, bijvoorbeeld door de financiële positie van partijen.”

De Hoge Raad geeft met zijn uitspraak welkome handvatten over de vraag hoe om te gaan met huurprijsvermindering als gevolg van de coronamaatregelen. Deze handvatten zullen zeker door de praktijk en rechtspraak worden gebruikt.

Schrijf je in voor het Horeca Webinar op 24 januari

Meer weten over huurprijsvermindering? BDO Accountants & Adviseurs organiseert samen met de Rabobank een webinar speciaal voor horecaondernemers. Want welke invloed heeft COVID-19 op de horecabranche? Ook komen duurzaamheid en digitalisering aan bod, want hoe ga je daar als ondernemer mee om? En ben je al bezig met scenario denken? En heb je je al georiënteerd op de mogelijkheden die de WHOA biedt? Al deze onderwerpen komen uitgebreid aan bod tijdens het webinar op maandag 24 januari 2022. Schrijf je hier in voor het Horeca Webinar!

Proefberekening voor jouw horecaonderneming

Voor vragen of een proefberekening kunt u contact opnemen met Eveline Rijken-Rooswinkel (eveline.rijken@bdo.nl) en Eva Godefroy (eva.godefroy@bdo.nl) van BDO Legal.

Schrijf je hier in voor het Horeca webinar van 24 januari 2022!